arşiv

yazılar buna göre etiketlendi; ‘en yakın noter nerde’

Noter Ücretleri Ne Kadar?

Perşembe, 01 Mar 2012 1 yorum

noter ücretleri

Kimlik onaylatma noter ücreti ne kadar, diploma onaylatma noter ücreti ne kadar, vekaletname verme noter ücreti ne kadar bütün bunların cevabı haberimizde. Bugünden itibaren uygulanacak tarifelere göre, noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanununa göre aldıkları harçların yüzde 30’u oranında noter ücreti alacak. Bu ücret, bir noterlik işleminde 2 lira 35 kuruştan az olmayacak. 2011 yılında bu tutar 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyordu. Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmayacak.

Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden yüzde 10,5 artışla  113 lira 39 kuruş düzenleme ücreti alacak. Daha önce bu tutar 106 lira 47 kuruş idi.

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen ücretin üçte biri oranında ücrete tabi olacak. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınacak.

Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 3 lira 40 kuruş yazı ücreti alacak.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yazı ücreti alınacak.

Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmayacak.

-Çevirme ücreti-

1512 sayılı Noterlik Kanununun ilgili hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 28 lira 39 kuruş çevirme ücreti alınacak. Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından ücretin yarısı kadar ücret alınacak.

-Tescil ücreti-

Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 1 lira tescil ücreti alınacak.

Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 7 lira 45 kuruş ücret alacak. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınacak.

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alacak. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılacak.

Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınacak. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınacak.

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devredecek.

-Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti-

Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olursa alınması gereken harcın yüzde 10’u oranında noter ücreti alacak. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 2 lira 70 kuruş ücret alacaklar.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 2 lira 70 kuruş ücret alınacak.

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için de 2 lira 70 kuruş ücret alınacak. Defterlerin açılış onaylamasından, 100 sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 1 lira, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 38 kuruş onaylama ücreti alınacak.

Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, belirlenen rakamlar uyarınca ücret alınacak.

Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 1 lira bildirim yazı ücreti alacaklar.

Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanununun 55’inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 12 lira 78 kuruş yol ödeneği alacak.

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmi kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak, tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 117 lira 18 kuruş yol ödeneği alacaklar.

noter ücretleri, en yakın noter, noterde diploma onaylatma ücreti 2014, en yakın noter nerede